Skip links

Onze diensten

Jongerenwerk

Het jongerenwerkteam van De Jonge Ooievaar bevordert de groei en ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen richting volwassenheid door middel van activiteiten die gericht zijn op participatie, educatie en gezondheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door een veilige omgeving te creëren waarin iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn.

Meidenwerk

Het meidenwerk biedt een veilige en vertrouwde omgeving waar meiden elkaar kunnen ontmoeten en openlijk kunnen praten over onderwerpen die hen bezighouden. Door middel van diverse activiteiten, zoals samen koken, wordt een gezellige sfeer gecreëerd waarin meiden zich comfortabel voelen en zichzelf kunnen zijn. De meidenwerker luistert naar hun ideeën en staat klaar om hen te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen.

Jeugdwerk

Wij bieden ondersteuning en begeleiding aan jongeren tussen 12 en 16 jaar. Onze jeugdwerkers coachen en begeleiden hen bij vragen en uitdagingen. Daarnaast stimuleren we bewustwording van maatschappelijke normen en waarden, zodat jongeren leren hoe zij hiermee om kunnen gaan in hun dagelijks leven. Om de jongeren in contact te brengen met elkaar en hun buurt, organiseren wij verschillende activiteiten.

Buurtpreventieteam

Het buurtpreventieteam van De Jonge Ooievaar is een samenwerking tussen onze organisatie, de politie, de gemeente en andere partners in de wijk. Het team bestaat uit vrijwilligers die wekelijks herkenbaar rondlopen in de wijk om bij te dragen aan een veilige en leefbare omgeving. Zij zijn getraind om verdachte situaties te herkennen en te melden bij de juiste instanties. Het buurtpreventieteam heeft dan ook een belangrijke rol in het voorkomen van criminaliteit en overlast in de wijk. Door hun aanwezigheid en alerte houding dragen zij bij aan de sociale cohesie en het gevoel van veiligheid in de buurt.

Opbouwwerk

Het opbouwwerk van De Jonge Ooievaar is er voor zowel senioren als volwassenen. Het opbouwwerk richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk door actief samen te werken met bewoners, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instanties. De opbouwwerkers werken vanuit de overtuiging dat bewoners zelf de kracht hebben om hun wijk te verbeteren. Zij ondersteunen bewoners bij het organiseren van activiteiten en evenementen, het opzetten van buurtinitiatieven en het verbeteren van de sociale samenhang in de wijk. Door actief te luisteren naar bewoners en samen te werken met partners in de wijk, werkt het opbouwwerk aan een betere en veiligere woonomgeving voor iedereen.