Skip links

Onze diensten

Jongerenwerk

Het jongerenwerkteam van De Jonge Ooievaar stimuleert en ondersteunt jongeren en jongvolwassenen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid met activiteiten gericht op jeugdparticipatie, vorming, educatie en voorlichting. Dit gebeurt door middel van ambulante werkzaamheden en vaste activiteiten.

Meidenwerk

Het meidenwerk biedt een veilige en vertrouwde omgeving waar meiden elkaar kunnen ontmoeten en thema's kunnen bespreken die voor hen actueel zijn. Met activiteiten zoals dansen en koken wordt er een gezellige sfeer gecreëerd waarin meiden zich op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn. De meidenwerker luistert naar ideeën en ondersteunt bij het verwezenlijken van doelen.

Jeugdwerk

De Jonge Ooievaar biedt ondersteuning aan jongeren tussen 12 en 16 jaar, die vaak extra steun nodig hebben tijdens de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Onze jongerenwerkers coachen en begeleiden hen bij vragen en uitdagingen. Daarnaast stimuleren we bewustwording van maatschappelijke normen en waarden, zodat jongeren leren hoe zij hiermee om kunnen gaan in hun dagelijks leven. Om de jongeren in contact te brengen met elkaar en hun buurt, organiseren wij verschillende activiteiten zoals sport, spelletjes, koken en dansen. Hierdoor ontstaan nieuwe vriendschappen en hebben jongeren een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Buurtpreventieteam

Het buurtpreventieteam van De Jonge Ooievaar is een samenwerking tussen onze organisatie, de politie, de gemeente en andere partners in de wijk. Het team bestaat uit vrijwilligers die wekelijks herkenbaar rondlopen in de wijk om bij te dragen aan een veilige en leefbare omgeving. Zij zijn getraind om verdachte situaties te herkennen en te melden bij de juiste instanties. Het buurtpreventieteam heeft dan ook een belangrijke rol in het voorkomen van criminaliteit en overlast in de wijk. Door hun aanwezigheid en alerte houding dragen zij bij aan de sociale cohesie en het gevoel van veiligheid in de buurt.

Opbouwwerk

Het opbouwwerk van De Jonge Ooievaar is er voor zowel senioren als volwassenen. Het opbouwwerk richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk door actief samen te werken met bewoners, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instanties. De opbouwwerkers werken vanuit de overtuiging dat bewoners zelf de kracht hebben om hun wijk te verbeteren. Zij ondersteunen bewoners bij het organiseren van activiteiten en evenementen, het opzetten van buurtinitiatieven en het verbeteren van de sociale samenhang in de wijk. Door actief te luisteren naar bewoners en samen te werken met partners in de wijk, werkt het opbouwwerk aan een betere en veiligere woonomgeving voor iedereen.